image

På grund af strejke hos renovationsfirmaet kan skraldeskaktene på Stjernen desværre ikke bruges.
Der er i stedet placeret to containere:

Ved materielgården
Ved P-pladsen ved den Gule Pavillon

Vi beklager de gener dette medfører for Stjernens beboere.

Ejendomskontoret

Skakten må ikke bruges!