Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen er valgt af beboerne på de årlige regnskabsmøder i maj.

Afdelingsbestyrelsen skal tilse, at der er god ro og orden i afdelingen og føre tilsyn med afdelingens drift, samt at afdelingsmødets beslutninger bliver ført ud i livet.

Du kan kontakte Bestyrelsen på email: bestyrelsen@akbstjernen.dk

Eller via Bestyrelsens postkasse på Kong Georgs Vej 86 (ved Ejendomskontoret).

Afdelingsbestyrelsens sammensætning maj 2013
for Afdeling 5501-7, Stjernen.

Formand:
Klaus Linder
Mariendalsvej 59B

Næstformand:
Bjarne Sørensen
Mariendalsvej 51

Kasserer:
Jeannie Praegel
Kr. Prinsesse Sofiesvej 25

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Thomas Nielsen
Kong Georgs Vej 90

Ewa Pansonius
Nordre Fasanvej 100

Hanne Paradisgaard Schimmell
Kong Georgs Vej 90

Hector Ayarzun
Kong Georgs Vej 88

Suppleanter:

1. Bendt Kirstein
Dr. Olgas Vej 44

2. Leon Nyberg
Mariendalsvej 49

Se også: